O&M – Gestiune şi întreţinere sisteme fotovoltaice

Fără o întreţinere corectă şi constantă, sistemele fotovoltaice sunt supuse unei degradări a performanţelor şi unei sporiri a uzurii cauzate de agenţii de mediu /atmosferici care afectează în mod ireversibil producţia de energie, eficienţa sistemului şi randamentul economic al investiţiei.

 
Biotech oferă servicii de Gestiune şi Întreţinere (O&M) care vă vor permite maximizarea producţiei de energie, păstrând totodată funcţionalitatea completă şi eficientă a echipamentelor.
Biotech are în prezent în administrare şi întreţinere centrale fotovoltaice cu o putere totală de 12MWp.
 
Serviciile noastre O&M sunt calibrate după nevoile oricărui client /centrale în parte şi cuprind:
• Monitorizarea centralei de la distanţă şi transmiterea de rapoarte cu privire la datele de producţie
• Verificări periodice ale părţilor electrice şi structurilor metalice, analize termografice, teste de randament şi indicator de productivitate (PR) cu instrumente certificate
• Serviciu de intervenţie de urgenţă în termen de 24 de ore de la semnalul de alarmă
• Management al serviciului de siguranţă, supraveghere video şi pază
• Îndeplinirea formalităţilor birocratice, adaptări la reglementări, servicii de măsurare şi formalităţi pe lângă Autoritatea pentru Energie Electrică, Direcţia Vămilor, ENEL şi Compania de servicii energetice
• Curăţare/spălare a modulelor fotovoltaice
• Întreţinere programată a invertoarelor, tablourilor electrice, posturilor trafo, echipamentelor şi instalaţiilor de serviciu
• Întreţinerea spaţiilor verzi, cosit iarbă şi îndepărtare a zăpezii de pe modulele fotovoltaice
 
De asemenea, oferim servicii O&M care includ “PRODUCŢIE GARANTATĂ” implicând acordarea unor asigurări de garantare şi eventuala restituire a contravalorii cantităţii de energie electrică neprodusă.

Contactați-ne fără obligații: tehnicienii noștri vă stau la dispoziţie pentru efectuarea unor deplasări la faţa locului şi unor analize preliminare.

 

 
 

Vezi galeria foto