Centrale hidroelectrice

Biotech Energia proiectează şi construieşte centrale hidroelectrice cu cele mai bune tehnologii aplicabile în funcţie de caracteristicile amplasamentului, de debitele şi salturile disponibile.

Energia electrică produsă de apă este continuă și constantă de-a lungul timpului, este programabilă și nu depinde de condițiile climatice externe.
Centrala hidroelectrică reprezintă totodată sistemul de producere a energiei din surse regenerabile cel mai longeviv şi mai răspândit în Italia.

Ofertele noastre sunt concepute pentru a oferi soluții personalizate și cuprind: studiu de fezabilitate, evaluarea randamentelor, îndeplinirea tuturor formalităţilor birocratice de obținere a autorizațiilor, construcție și servicii O & M, acordare, acolo unde este cazul, a stimulentelor din partea companiei de servicii energetice.

Soluțiile propuse prevăd utilizarea celor mai moderne si eficiente echipamente pentru realizarea instalațiilor cu cameră spirală și a instalațiilor cu turbine Francis, Kaplan sau Pelton.

 

Completaţi formularul şi solicitaţi o deplasare gratuită