Cogenerare şi Biogaz

Cogenerarea reprezintă producția combinată și simultană de energie termică și electrică dintr-o singură sursă de energie (biomasă, deşeuri zootehnice, uleiuri vegetale, gaze, hidrocarburi… etc.).

Centralele de cogenerare permit o exploatare optimă a potențialului combustibilului și procesului de ardere aferent, reducând la minim pierderile, sporind eficiența și reducând emisiile poluante fără a diminua cantitatea de energie produsă.

 

O centrală de cogenerare:
• permite utilizatorului final să obţină o economisire semnificativă a costurilor de achiziţie şi/sau producţie a energiei (electrice şi termice);
• generează importante beneficii în domeniul mediului;
• beneficiază de importante stimulente economice, recunoscute de compania de servicii energetice.

 

Serviciile noastre includ proiectarea, studii de fezabilitate, furnizarea și montarea sistemelor, îndeplinirea tuturor formalităţilor birocratice de obținere a avizelor şi autorizaţiilor și, acolo unde este cazul, a facilităţilor fiscale și / sau stimulentelor prevăzute de compania de servicii energetice.
Oferta noastră este o garanție a utilizării celor mai bune tehnologii pentru fiecare proiect şi pentru toate nevoile.

 

Completaţi formularul şi solicitaţi o deplasare gratuită